Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στην κατασκευή και διαχείριση ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Ιδρύθηκε το 2006 ως ομόρρυθμη και το 2016 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η εταιρεία διαθέτει πολλή μεγάλη εμπειρία στον τομέα των κατασκευών και των τεχνικών έργων, έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 250 έργα σε όλη την επικράτεια.

Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ο πολυτιμότερος πόρος που διαθέτουμε και επενδύουμε στην συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του. Το άριστο και εξειδικευμένο προσωπικό μας και η μεγάλη εμπειρία μας στον χώρο των κατασκευών εγγυώνται την ποιοτική και έντεχνη εκτέλεση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, ώστε η εταιρεία πάντα να παραδίδει έργα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της και υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους. Η εμπειρία και η εξειδίκευση της εταιρείας, της δίνουν την δυνατότητα να αναλαμβάνει έργα σύνθετα, με ιδιαίτερες τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή νέων κτιρίων, ανακαινίσεις και αποκαταστάσεις διατηρητέων κτηρίων, σε έργα νοσοκομείων, πανεπιστημίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, στην κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ακόμα έχει πολυετή εμπειρία και παρουσία στην κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής όπως υδραυλικά έργα, οδοποιίες, βιομηχανικά-ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα.

Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες:

α) της διαχείρισης έργων (project management) οικοδομικών ή υποδομής για ιδιώτες ή εταιρείες.
β) τεχνικού συμβούλου.

γ) κατασκευής / εργολαβίας για ιδιώτες, εταιρείες ή το δημόσιο τομέα.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα:

1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008
2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2004

3. Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007   

Είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα των εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην 2η τάξη, πιστοποιημένη για την εκτέλεση δημοσίων έργων στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Οδοποιία
Β. Οικοδομικά

Γ. Υδραυλικά
Δ. Λιμενικά
Ε. Ηλεκτρομηχανολογικά
Στ. Βιομηχανικά – Ενεργειακά.


Επίσης η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραμμένη στους ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανάληψη ειδικών έργων του ΝΑΤΟ καθώς επίσης και για έργα οχύρωσης και απόρρητα.